Menu Close

PIRMOKŲ GIMNAZISTŲ TĖVŲ SUSIRINKIMAS

Lapkričio 9 dieną gimnazijoje vyko pirmų klasių gimnazistų tėvų susirinkimas. Susirinkimo metu pagalbos mokiniui specialistės E.Kvietkauskaitė ir R.Rudzinkovienė pristatė tėveliams tyrimą apie pirmokų savijautą gimnazijoje ir tarpusavio santykius. Specializuotos pagalbos koordinacinio centro „Gilė“ konsultantė juristė R. Damulienė kalbėjo apie psichologinių problemų šeimoje sprendimą, paragino pagalbos kreiptis į centrą.
Gimnazijos direktorius S. Norbutas papasakojo apie gimnazijos aktualijas, susitarimus ir bendrus tikslus, paragino tėvelius aktyviau dalyvauti gimnazijos gyvenime. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Balčienė pristatė projektinių darbų tvarkos aprašą, supažindino su bendrąja šių darbų rašymo ir atsiskaitymo tvarka. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Z. Masteikienė papasakojo apie gimnazistų veiklas gimnazijoje, pakvietė tėvelius dalyvauti šimtmečio projekto „Aš-Šeima-Mokykla-Šilalė-Lietuva“ renginiuose.
Vėliau auklėtojų kabinetuose tėveliai išsirinko klasių tėvų komitetus, lankėsi dalykų mokytojų kabinetuose, bendravo su mokytojais apie gimnazistų sėkmes ir tobulintinus dalykus.

Sonata Petrauskienė

Skip to content