Menu Close

Projekto partnerių susitikimas Rumunijoje

Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija įgyvendina Erasmus+ programos strateginių partnerysčių projektą „ReCreate History through 3D, Game Design and Virtual Reality“ („Atkurkime istoriją, naudodami 3D, žaidimo kūrimas ir virtuali realybė“). Projekto koordinatorius – VšĮ „Robotikos mokykla“, įgyvendinant projektą dalyvauja partneriai iš Rumunijos, Slovėnijos ir Lietuvos. Pagrindinė projekto idėja- sukurti metodinę medžiagą mokytojams, kurią jie galėtų panaudoti pamokose apie gimtojo krašto istoriją, kultūrinį paveldą, kuri padėtų mokytojui pasitelkti šiam tikslui šiuolaikines technologijas ir prisidėtų prie mokinių kūrybiškumo, komandinio darbo įgūdžių, gebėjimo tikslingai ir prasmingai naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ugdymo. Projekto metu mokiniai iš Slovėnijos, Rumunijos ir Lietuvos per gimtosios kalbos, istorijos pamokas rinko medžiagą apie pasirinktą kultūros paveldo objektą, kūrė pasakojimus apie juos, panaudodami istorijų pasakojimo (angl. Storytelling) technikas. Per informacinių technologijų pamokas sukurtus pasakojimus mokiniai bando perteikti kurdami 3D vizualizacijas ir 3D žaidimus.
2023 metų kovo 15 – 16 d. Rumunijoje, Botosani mieste, vyko paskutinis projekto partnerių susitikimas, kuris buvo skirtas projekto įgyvendinimo metu išbandytų pamokų, sukurtų darbų pristatymui ir aptarimui, sukauptos gerosios patirties pasidalijimui. Mūsų gimnazijai šiame susitikime atstovavo mokytojai Daiva Norbutienė, Mindaugas Armonas ir Algirdas Jasinevičius.
Susitikimo metu projekte dalyvaujančios mokyklos iš Lietuvos, Slovėnijos ir Rumunijos pristatė savo sukurtas istorijas ir 3D vizualizacijas bei žaidimus apie pasirinktus kultūros paveldo objektus. Mūsų gimnazijos mokinių ir mokytojų komanda projekto įgyvendinimui buvo pasirinkusi istoriją apie Padievaičio piliakalnį ir visas savo pastangas buvo sutelkusi į tai, kaip paskatinti mokinius domėtis ne tik šiuo, bet ir kitais mūsų krašto istoriją atspindinčiais objektais.
Po mokyklų pristatymo, projekto partneriai toliau diskutavo apie sukurtą metodinę medžiagą mokytojams, apie tai, kaip dar būtų galima patobulinti sukurtus pasirinktų kultūros paveldo objektų 3D modelius bei su jais susijusius kompiuterinius žaidimus. Visa projekto metu sukurta metodinė medžiaga mokiniams ir mokytojams anglų, rumunų, slovėnų ir lietuvių kalbomis bus patalpinta svetainėje play.gaminu.eu .
Vizito metu turėjome galimybę ne tik aptarti projekto įgyvendinimo rezultatus, bet ir susipažinome su mūsų partnerių Rumunijoje mokykla, pamatėme lankytinas Botosani miesto vietas.

Anglų kalbos mokytoja Daiva Norbutienė

Skip to content