Menu Close

Jaunimo meno žiemos stovykla

Programą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga

Programme is co-financed by the European Union

 

2007-2013 M. EUROPOS KAIMYNYSTĖS IR PARTNERYSTĖS PRIEMONĖS LIETUVOS, LENKIJOS IR RUSIJOS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMOS PROJEKTAS „BENDRA VEIKLA BENDRAM JAUNIMO PROBLEMŲ SPRENDIMUI“

Jaunimo meno žiemos stovykla

 

Šilalės rajono ir Pagėgių savivaldybės bei Sovetsko miesto administracija vykdo Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės 2007–2013 m. Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos projektą „Bendra veikla bendram jaunimo problemų sprendimui“. 2014 m. vasario 13–19 dienomis Šilalėje vyksta pirmasis šio projekto partnerių susitikimas – kūrybinė Jaunimo meno žiemos stovykla.

Ketvirtadienį į stovyklą Šilalės r. Jomantų kaime, B. ir K Tarvydų sodyboje, rinkosi po 10 dalyvių ir po 2 lydinčius asmenis minėtų miestų, iš viso 36 dalyviai. Tai – kuriantys, muzikuojantys, dalyvaujantys įvairioje meninėje ir visuomeninėje veikloje 12–16 metų amžiaus mokiniai. Šilališkius į stovyklą pasiūlė Savivaldybės administracijos atrankos komisija, kuri išanalizavusi vaikų pateiktas anketas, atsižvelgė į jų padėtį šeimoje,  pažangumą, užsienio kalbų mokėjimą, aktyvumą, ir kitus kriterijus.

Highslide JS

Stovyklai vadovauja Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro etnografė Irmina Kėblienė. Pirmąją stovyklos dieną dalyviai supažindinti su programa, taisyklėmis. Vėliau mokiniams surengtas pirmasis kūrybinis užsiėmimas – gitaros pamoka.

Vakare įvyko iškilmingas stovyklos atidarymas. Jo metu prisistatė savo miestams atstovaujantys vaikai, kurie šoko tradicinius liaudies šokius, dainavo, skaitė eiles, vaidino.

Atidaryme dalyvavo Šilalės rajono savivaldybės meras Jonas Gudauskas, kuris pasveikino stovyklos dalyvius ir palinkėjo jiems turiningai ir linksmai praleisti laiką, patobulinti užsienio kalbą, susirasti naujų draugų, pasisemti patirties ir išmokti kažko naujo. Jaunimui nepamirštamų įspūdžių linkėjo projekto vadovaujančio partnerio Pagėgių savivaldybės administracijos projekto koordinatorius Vaidas Valauskas.

Gero jaunimo savitarpio supratimo, puikių galimybių atskleisti savo talentus, stiprinti tarpkultūrinį dialogą, linkėjo ir šio projekto koordinatorė – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja kultūrai Jovita Voverienė. Prie šių sveikinimų taip pat prisidėjo už projekto viešuosius pirkimus atsakinga Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus vyr. specialistė Rita Šerpytienė ir projekto buhalterinius reikalus tvarkanti Buhalterinės apskaitos skyriaus vyr. specialistė Regina Meižienė.

Visą savaitę yra numatyti bendri projekto partnerių jaunimo meniniai edukaciniai užsiėmimai: drožyba, dekupažas, teatro, šokių studijos, gitaros ir kitos muzikavimo pamokos, keitimasis gerąja patirtimi, susipažinimas su Šilalės krašto istorija, daugiakultūriniu paveldu ir literatūra, lietuvių etnine kultūra, menu ir amatais, slidinėjimo pramogos, laisvalaikis ir išvykos, baigiamasis koncertas bei daug kitų veiklų. Taigi, šios stovyklos tikslas yra atverti galimybes plėtoti neformalųjį ugdymą, gerinti meninę saviraišką, skatinti bendradarbiavimą, padėti susipažinti su įvairiomis kultūromis bei sudaryti sąlygas jauniems žmonėms turiningai leisti laisvalaikį.

Bus rengiamos dar dvi panašaus pobūdžio tarptautinės stovyklos ir kituose partnerių miestuose. Antroji stovykla vyks 2014 m. birželio mėnesį Sovetske, o rugpjūčio mėnesį – Pagėgiuose, kur vyks šio projekto baigiamasis renginys.

Rima Norvilienė, Komunikacijos ir informacinių technologijų skyriaus vyr. specialistė, autorės nuotr.

    Data: 2014 09 07

Skip to content