Menu Close

Integruota etikos, tikybos ir dailės pamoka netradicinėje erdvėje

Rudeniškai darganotą spalio 20 dienos popietę pirmokai gimnazistai vyko į Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčią. Mūsų miesto šventovėje mokiniai dalyvavo integruotoje etikos, tikybos ir dailės pamokoje apie bažnyčios istoriją, krikščionybės simbolius, gotikos meno istorijos stiliaus pagrindinius architektūros bruožus. Bažnyčios klebonas dek. Saulius Katkus maloniai sutiko ir papasakojo apie mūsų neogotikinės bažnyčios kūrimo ir pastatymo istoriją, jos vaizduojamosios ir monumentaliosios dailės lobius. Pirmokai susidomėję klausėsi klebono pasakojimo, kuris buvo perpintas šmaikščiomis gyvenimiškomis istorijomis. Padėkoję klebonui, pirmokai išklausė etikos, tikybos ir dailės dalykų mokytojų aiškinimų, o įgytų žinių apibendrinimui atliko refleksiją raštu.
Integruotoje etikos, tikybos ir dailės pamokoje, vykusioje netradicinėje erdvėje, pirmokams gimnazistams buvo pateiktos susistemintos žinios bei parodyta tarpdalykinių ryšių svarba.
Dėkojame parapijos klebonui Sauliui Katkui už informatyvų bei nuoširdų pasakojimą, taip pat gimnazijos direktoriui už rūpinimąsi gimnazistų sveikata ir saugumu, skiriant transportą.

Dorinio ugdymo mokytojos Vida Kačinienė ir Daiva Bukauskienė, dailės mokytoja Jolanta Baubkuvienė

Skip to content