Menu Close

Mieli mokytojai, tėveliai, darbuotojai, buvę gimnazistai ir visi, neabejingi mūsų gimnazijai!

Nuoširdžiai dėkojame Jums už 2022 metais skirtą paramą mūsų gimnazijai. Iš viso paramos iš 1,2 proc. nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio gimnazija 2022 metais gavo 1502 eurus, iš jų 529 eurai buvo panaudoti įsigyti mokymo priemonėms biologijos, chemijos ir fizikos praktiniams darbams atlikti, kitos lėšos paliktos naujiems vadovėliams, kurių reikės nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. pradedant dirbti pagal atnaujintas bendrąsias programas, įsigyti.

Kviečiame visus ir šiais metais savo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio dalį skirti Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijai. Ši parama mums yra ypač svarbi, kadangi per artimiausius dvejus mokslo metus reikės įsigyti daug naujų vadovėlių bei kitų mokymo priemonių, kad gimnazistams būtų užtikrintas kokybiškas ugdymas pagal naujas mokymo programas.

Prašymus pervesti 1,2 proc. sumokėto gyventojų pajamų mokesčio galima pateikti elektroniniu būdu per EDS (https://deklaravimas.vmi.lt/) iki 2023 m. gegužės 2 d.

Pildant prašymą reikia nurodyti šiuos gimnazijos duomenis:

Paramos gavėjas: Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija;

Paramos gavėjo kodas: 190328688.

Prašymo pildymo instrukcija pateikiama čia:

https://www.youtube.com/watch?v=-zE_PY7m0Lw

Su dėkingumu bendruomenės vardu,

direktorius  Stasys Norbutas

Skip to content