Menu Close

Projekto „Mūsų miesto laikas“ pradžia – pamoka apie Lituanikos skrydį

Spalio 6 d. I c klasės mokiniai dalyvavo integruotoje istorijos – lietuvių kalbos ir literatūros pamokoje „Lituanikos skrydį prisimenant“. Pamoką gimnazijos muziejuje vedė muziejaus vadovė Aušra Baublienė ir mokytoja ekspertė Jolanta Šmitienė.
Muziejaus vadovė pakvietė visus pamokos dalyvius į parodą, skirtą Stasio Girėno 130-osioms gimimo metinėms ir „Lituanikos“ skrydžio 90-mečiui.
Mokiniams pamokoje prireikė ne tik istorinių žinių, bet ir sumanumo. Viktorinos dalyviai atsakinėjo į klausimus apie svarbius istorinius įvykius, klausėsi įdomių pasakojimų apie Stasį Girėną ir „Lituaniką“. I c klasė tapo projekto „Mūsų miesto laikas“ starto liudininke ir dalyve.
Spalio 6-oji – projekto „Mūsų miesto laikas“ pradžia. Projekto veiklomis bus siekiama ieškoti sąsajų tarp praeities ir dabarties, gilinti žinias apie savo miestą ir jo kultūrą, skatinti pasididžiavimo savo gimtine jausmą.
Kitas projekto etapas- spalio 13-25 d. – mokinių fotografijų paroda „Mūsų miesto praeitis ir dabartis“. Klasės pagal užduotis, gautas iš muziejaus vadovės Aušros Baublienės, dalyvaus kuriant fotografijų parodą.

Skip to content