Menu Close

Ten, kur praeitis susitinka ateitį

Rugsėjo 21-ąją – nuostabią, vasariška šiluma alsuojančią dieną Simono Gaudėšiaus gimnazijos mokiniai Eglė Aurylaitė, Laura Aurylaitė, Žiedė Balsytė, Gustė Bartkevičiūtė, Gerda Brazauskaitė, Deividas Lukošius ir Martynas Jocys su istorijos mokytoju Bijūnu Pauliumi ir kitais Šilalės krašto istorija besidominčiais žmonėmis vyko į ekskursiją „Laisvės kovų kryžkelės“. Aplankėme Laukuvos, Požerės, Šiauduvos apylinkes. Pirmas objektas, ties kuriuo sustojome, tai nuostabus legendomis ir padavimais apipintas Treigių piliakalnis. Čia mūsų ekskursijos gidas profesorius Vytenis Almonaitis supažindino su šio piliakalnio istorija. Laukuvoje aplankėme istorinę bažnyčią, jos šventoriuje palaidotą žymiausią Šventojo Rašto žinovą ir vertėją į lietuvių kalbą prelatą Antaną Rubšį. Matėme pastatus, kur gyveno knygą „ Lietuviai prie Laptevų jūros“ ‚ parašiusi gydytoja tremtinė Dalia Grinkevičiūtė. Prie Laukuvos gimnazijos esančio paminklinio akmens atidavėme pagarbą partizanei Irenai Petkutei – Neringai. Lankėmės Laukuvos ir Požerės kapinės prie žymių žmonių paminklų. Požerės kapinėse aplankėme neseniai atidengtą paminklą tarpukario Lietuvos spaustuvininkui Otonui Milaševičiui, išauginusiam tris sūnus karininkus, kurių vienas – 1949 m. Lietuvos Laisvės Kovų Sąjūdžio Deklaracijos signataras Aleksandras Milaševičius – Ruonis. Riešketų kaime aplankėme Sukilėlių kalnelį, kur palaidoti 1863 m. sukilimo dalyviai. Pailsėję prie Paršežerio ežero kelionę tęsėme žymiajame Gulbių kaime, kuriame gimė vienas žymiausių Lietuvos kultūrinio sąjūdžio dalyvių – etnografas, religijotyrininkas Norbertas Vėlius. Grįždami iš visų pusių apžiūrėjome Padievyčio piliakalnį, vėl klausėmės profesoriaus Vytenio Almonaičio paskaitų apie šio krašto reikšmę Lietuvos istorijai. Į namus grįžome vėlai, tačiau kupini nepamirštamų įspūdžių. Esame dėkingi už šią kelionę Kultūros paveldo vyriausiajai specialistei Jurgitai Viršilienei, kuri suteikė mums galimybę dalyvauti šiose kultūros paveldo dienose.

Bijūnas Paulius, istorijos mokytojas

Skip to content