Menu Close

Knyga – tiltas iš praeities į dabartį

Neatsigręžus į praeitį, neįmanoma suvokti dabarties, sunku kurti ir ateitį. Kovo 25 dieną gimnazijoje vyko leidinio, skirto gimnazijos šimtmečiui, pristatymas. Susitikime su gimnazijos bendruomene dalyvavo Šilalės rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Rasa Kuzminskaitė, Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus direktorė Soneta Būdvytienė, Šilalės Viešosios bibliotekos direktorė Astutė Noreikienė, Šilalės miesto seniūnė Eglė Straukienė, Dariaus ir Girėno progimnazijos mokytoja Santa Jakienė.
Gimnazijos direktorius Stasys Norbutas papasakojo apie knygos kelią, dėkojo bendruomenės nariams už sutartinai ir kūrybiškai atliekamus darbus. Renkant medžiagą leidiniui, kalbinti buvę mokiniai, mokytojai, direktoriai. Kiekvienas leidiniui dovanojo savąją dalelę, be kurios nebūtų gimnazijos knygos. Kiekvienas – ir čia esantis, dirbantis, besimokantis, ir gyvenantis labai toli – atsiliepė, dalinosi, nes tebėra mūsų mokyklos dalis. Būta ir išsiskyrimų, atsisveikinimų. Užsivėrus amžinybės durims, neužbaigtas liko interviu su buvusiu gimnazijos direktoriumi Liudu Liutika. Prasmingas pokalbis su buvusia gimnazijos mokytoja Maryte Račkauskiene, kurį užrašė kolegė Gida Zobėlienė, taip pat buvo tikriausiai paskutinis mokytojos Marytės interviu. Knygos leidėjų komanda stengėsi surinkti tai, kas svarbiausia gimnazijai, keliaujančiai jau antrojo savo šimtmečio taku.
Istorijos dalį pristačiusi knygos sudarytoja Aušra Baublienė papasakojo apie gimnazijos teatro tradicijas, kultūrinį gyvenimą. Visus sudomino Gaudėšiaus ežeras, esantis Telšių rajone, visai netikėtai aptiktas, ieškant Simono Gaudėšiaus giminės šaknų.
Knygos pristatyme dalyvavo skyriaus „Mano šeima mokėsi mano mokykloje“ papasakotų istorijų dalyvės –Eglė Straukienė ir Santa Jakienė, kurios pasidalino savo prisiminimais apie mokyklą, mokytojus, draugus.
Leidinyje gimnazijos įkūrimo metai sieti su pirmąja gimnazistų laida – 21 abiturientu. Būtent tiek buvusių mokinių knygoje pasakojo savo sėkmės istorijas. Šis skyrius pavadintas „Šimtmečio klase“. Į knygos pristatymą atvykusi šios klasės mokinė Rima Norvilienė papasakojo apie savo mylimus mokytojus, pasidalijo prisiminimais, susijusiais su gimnazija.
Knygos dalį „Spalvotas metų takas“ pristatė dailės mokytoja Jolanta Baubkuvienė. Šią dalį sudaro mokinių prozos, poezijos darbai ir jų fragmentai bei dailės kūrybiniai darbai. Mokytoja paruošė mokinių pagamintas stilizuotas „Sėkmės paukštės“ plunksnas, ant kurių susitikimo dalyviai rašė savo mintis, palinkėjimus.
Apie šiandieninę mokyklą kalbėjo direktoriaus pavaduotoja ūkinei-administracinei veiklai Germantė Tamošaitienė ir metodinės tarybos pirmininkė Jolanta Šmitienė. Jų pasakojime nuskambėjo padėka už kasdienį sąžiningą darbą, skatinimas visiems kartu siekti bendrų tikslų.
Baigiantis renginiui šokių studijos „Salto“ merginos įteikė susirinkusiems knygas apie gimnaziją.
Dabar gimnazijos bendruomenė planuoja savo veiklas ir ruošiasi jubiliejaus šventei, kuri įvyks gegužės 20 dieną.

Zoja Masteikienė

Skip to content